top of page

Kategoriler

2023 Bağlama Kütüğü Ruhsat Harçları
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):


Ücretlendirme:

 • 5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan 3.507,75 TL

 • 9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan 7.019,25 TL

 • 12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan 14.041,50 TL

 • 20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan 28.086,15 TL

 • 30 metre ve üzerinde olanlardan alınır. 56.177,55 TL

Açıklamalar:


 • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.

 • Evrak Zayii ,Yıpranmadan ve Vize süresi bitmesinden dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez.

 • Bağlama Kütük Ruhsatının arka yüzünde Vize bölümü dolmuş ise yeni belge düzenlemesinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.

 • Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.


Özel Teknelerde Dikkat edilmesi Gereken Hususlar:


 • Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine “Bağlama Kütük Harcı” adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

 • Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

 • Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için harca tabi araçların harçlarını zamanında yatırarak, ruhsatlarına vize alması gerekmektedir.

 • Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page