top of page

Kategoriler

Türk Bayrağına Geçiş


DTB Genel Sekreteri Sayın İzzet UĞURLU'nun, Türk bayrağına geçiş işlemleri ile ilgili bilgilendirme yazısı aşağıda sunulmuştur.

Bildiğiniz üzere, Türk sahipli yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçişine imkan sağlayan yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiş, ancak yönetmelik, ilgili Bakanlıkça henüz yayınlanmamıştır.

Düzenlemelerin getirdiği imkanlar ve izlenecek süreç hususunda Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (UDHB) tarafından yapılan ön açıklamalar aşağıda özetlenmiştir:

Şöyle ki;

Türk sahipli olup, yabancı bayrakta bulunan ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının Türk bayrağına geçişi için yapılan mevzuat çalışmaları ile:

*Bağlama kütüğü vize harcı kaldırılmıştır.

*Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz intikali, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur.

*Söz konusu teknelerin Türkiye’ye ithali ve tescili ile ilgili iş ve işlemler bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, fon ve paylardan istisna tutulmuştur.

*Mezkur teknelerin Türkiye’ye ithali öncesi dönemlere ilişkin olarak bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

*Uygulama kapsamındaki yat, kotra gezinti teknelerinde KDV %1, ÖTV %0’a indirilmiştir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen donatan tarafından;

hak sahipliğini gösterir belge, terkin belgesi veya herhangi bir sicile kayıtlı olmadığına dair konsolosluk yazısı ile birlikte Liman Başkanlığına başvurulur.

Liman Başkanlığı tarafından:

1) Teknenin ölçümü yapılır.

2) Bağlama kütüğü harcı alınarak kaydı yapılır.

3) İlgili Gümrük Müdürlüğüne hitaplı, teknenin bağlama kütüğüne kayıt edildiğine dair, bir yazı yazılır.

4) Yazının bir örneği ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ile birlikte ilgili Gümrük idaresine başvurulur.

İlgili Gümrük Müdürlüğü tarafından :

Fatura bedeli üzerinden veya değer tespiti sonucu belirlenen bedel üzerinden; %1 KDV tahsil edilir.

ve böylece gümrük işlemleri de tamamlanarak Türk Bayrağı’na geçiş süreci sağlanmış olur.

Bir ülkenin DENİZ GÜCÜ ;

kendi bayrağını taşıyan deniz aracı sayısı dahilinde gerek ağırlık gerekse hacimle belirtilebilen toplam kapasiteleri ile ölçülmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.


125 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page